vjezd


11.08.2015 16:12:46

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se areál loděnice se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Ostrožská Nová Ves, musí být využíván jen tak, aby byl jeho vliv na vodní zdroj minimální a nedocházelo k porušování zákazů stanovení ochranného pásma ani jiných povinností daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
V rámci hromadných akcí je možno areál loděnice využít pouze pro nezbytné setrvání závodníků a jejich nutného doprovodu, jakýkoliv doprovodný program je nutno organizovat mimo areál loděnice a ochranné pásmo vodního zdroje. Při konání závodů musí být dodržen povolený počet vozidel parkujících v areálu kanoistiky a v jeho nejbližším okolí. Pořadatelé závodů zajistí, aby vozidla účastníků závodů nad povolený počet nevjížděla do ochranného pásma vodního zdroje a nebyla v něm odstavována.
Vozidla budou odstavena v areálu kanoistiky a jeho okolí a to v co největší vzdálenosti od vodní plochy, žádné z vozidel nebude odstaveno mimo plochu vymezenou v zákresu, který je přílohou tohoto e-mailu. Odstavné parkovací plochy budou řádně vyznačeny.
Účastníci závodů budou pořadateli závodů upozorněni na skutečnost, že se závody konají v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno vyvarovat se všech činností ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost vod a že vozidla vjíždějící do ochranného pásma musí být v bezvadném technickém stavu.
Dále budou účastníci závodů pořadateli závodů upozorněni na možnost pohybu vozidla s povolením v ochranném pásmu pouze z nezbytných důvodů a to jen po trase od koupaliště Albatros po kanoistický areál. Vozidla se v ochranném pásmu musí pohybovat se zvýšenou opatrností. Toto bude organizátory závodů kontrolováno.


<< <   1   > >>
Bleskovky

Flag Counter

<< <   1 2 3 ...   > >>
Akce
21. říjen 2017 -->>zbývá: 0 dnů

Běhej Valachy, Velké Karlovice více


23. říjen 2017 -->>zbývá: 2 dny

přihlášky Janovských 11 více


25. říjen 2017 -->>zbývá: 4 dny

O Partyzánský Samopal, OL více


Svátky a události
21. 10. 2017, svátek má Brigita.
slaví Martina Mazurová, bývalá členka kanoistické přípravky
Jméno: admin
Třiadvacetiletá kajakářka Klára Silnicová, juniorská finalistka ME po úspěších na dračích lodích získala zlaté medaile na mistrovství světa v raftingu v kategorii U23... Smajlík
Návštěvnost
Celkově:
Administrace
Login:

Password:
rychlostní kanoistika - dragonboating - turistika - rekreační sporty || založeno 1957 || Ostrožská Nová Ves, 687 22, tel:+420 607 677 778, eml: canoe.onv@gmail.com
windguru.cz || yr.no || pmo.cz || kanoe.cz || kanoe.sk || canoe-europe.org || canoeicf.com || tokyo2020.jp